Priser

Prisen for en vuggestueplads i Vuggestuen NOR pr. 1. januar 2022, er 4.305 kr. pr. måned, såfremt barnet er bosiddende i Aalborg Kommune, og så længe barnet er mellem 26 uger og 3 år. Vuggestuen er åben i juli måned, derfor betaler man for alle årets 12 måneder.

Pr. 1/2-2021 betaler I som forældre et depositum på en måneds betaling ved indmeldelsen. Dette betyder, at når I siger takker ja til en vuggestueplads i Vuggestuen NOR, har I fem hverdage til at indbetale kr. 4.305 kr. til vuggestuens konto. Kontoen vil I få oplyst ved indmeldelsen. Når vi har modtaget pengene, er jeres barn garanteret en plads i Vuggestuen NOR. Barnets første måned i vuggestuen vil på baggrund af det indbetalte depositum være betalingsfri. Hvis I modtager økonomisk fripladstilskud fra Aalborg Kommune, modregnes dette i jeres depositum. Jeres depositum refunderes ikke, hvis I inden vuggestuestart, frasiger jer pladsen.

Forældrebetalingen i Vuggestuen NOR reguleres en gang årligt eller såfremt, der kommer ændringer fra Aalborg Kommune.

Prisen indbefatter fuld forplejning, når jeres barn er i vuggestuen samt bleer i vuggestuetiden. Derudover stiller vi barnevogn med alt, hvad den skal indeholde, til rådighed, ligesom vi selvfølgelig også sørger for vask af sengetøjet. Sidst men ikke mindst er en normering med en gennemsnitlig fordeling på minimum 75% uddannede pædagogtimer indbefattet i prisen.

Facebook