Opsporingsmodellen

Vi har i Vuggestuen NOR valgt at arbejde med Aalborg kommunes opsporingsmodel.

Opsporingsmodellen er udviklet for at understøtte, at de fagprofessionelle, som arbejder med børn i alderen 0-6 år, opdager en eventuelt manglende trivsel hos et barn på et tidligt tidspunkt. Modellen har fire metoder, som vi anvender i det målrettede arbejde med en tidlig opsporing og indsats for at forbedre eventuelt manglende trivsel.

  • trivselsevaluering
  • dialogmøde
  • faglig sparring
  • den gode overgang

Vi har valgt at bruge opsporingsmodellen, da den i høj grad kobler sig til det fælles pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven og til vores styrkede pædagogiske læreplan.

Vi vil gennem modellen sikre, at vi systematisk får set alle børn. Og vi får en metode og en fælles systematik for, hvordan vi arbejder med jer forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere. Vi vil målrettet i vores læringsmiljø arbejde med de børn, som i en kortere eller længere periode er i en udsat position. Vores vigtigste mål med metoden er, at sikre dialog om alle børns trivsel- også om de børn der trives godt.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om Aalborg Kommunes opsporingsmodel på klikke her.

Facebook