Krop, bevægelse og sanser

Vi har i vuggestuen valgt at have særligt fokus på krop, bevægelse og sanser, idet det er vigtigt, at børnene bruger kroppen gennem hele dagen.

Børn er i verdenen gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse, så lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort sansesystem, som er fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer. At kunne beherske kroppens funktioner er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer. Det er derfor særligt vigtigt, i de første år af et barns liv, at motorikken bliver stimuleret. Det er essentielt, at barnet bevæger sig dagligt, og at der sker en god sanseintegration. Dette er afgørende for læring, kropsbevidsthed, kropskoordination, selvtillid, sprog og social kontakt.

Derfor vil vi i hverdagen skabe læringsrum både ude og inde, der giver børnene mulighed for bevægelse og motoriske udfordringer. Det vil forgå på forskellige udviklingstrin og med fokus på de tre motoriske grundsanser:

Taktil-sansen (berøring)

Vestibulær-sansen (balance)

Kinæstetisk sans (muskel-led)

Vi har indrettet et sanserum med mulighed for ro og tilstedeværelse. Her får barnet stimuleret sine sanser med rolig musik, lys, lyde, luft og dufte. Vi mener, det er vigtigt, at barnet fra begyndelsen lærer at mærke sin krop, finde ro i sig selv for at kunne mærke egne behov.

Vuggestuen er indrettet med plads og mulighed for kropslige udfoldelser og motoriske øvelser. Fx. har vi fri gulvplads, måtter på gulvet, og sanselegetøj på væggen. Vi sørger for, at børnene er ude i al slags vejr. Vi voksne er gode rollemodeller, der selv er aktive og igangsætter fysiske aktiviteter med bevægelse.

Dagen igennem øver vi selvhjulpethed sammen med børnene. Eksempelvis ved selv at tage tøj på, selv kravle op og ned fra stolen, barnevognen osv.
Vi voksne hjælper og motivere barnet med at skærpe dets sanser, fx. røre, dufte, smage, lytte, se. ( i køkkenet dufter maden, i skoven synger fuglene, græsset er fugtigt og grønt).

Facebook