ICDP

I Vuggestuen NOR er ICDP en grundlæggende tankegang og tilgang til andre mennesker.

ICDP er en relations- og ressourceorienteret pædagogik. Metoden, som er evidensbaseret og nem at gå til, sætter fokus på betydningen af kvaliteten i relationen mellem mennesker.

Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samspil, at barnet udvikler sig. I samværet er det altafgørende, hvordan vi som voksne, ser barnet, og agerer overfor barnet, og vi voksne er ansvarlige for den gode stemning, for at finde ”de gyldne øjeblikke”, og for at gøre mere af det, der lykkes.

Samspilstemaer
ICDP er inddelt i otte samspilstemaer, hvor tema 1-4 handler om kontakten med barnet – omsorgen og følelserne; tema 5-7 handler om barnets læring; tema 8 handler om tydelighed, og det at sætte rammer for barnets adfærd.

Facebook