Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde. Derfor er den daglige kontakt med jer forældre, hvor vi får lejlighed til at formidle jeres barns trivsel, læring og dagligdag også noget, vi prioriterer højt.

Udover den daglige kontakt og dialog med jer forældre vil vi også formidle vores dagligdag med jeres børn via billeder, video, små historier, nyhedsbreve samt opslag på vores facebook side.

Samtaler
For at lære jeres barn bedst muligt at kende og for at få et indblik i jeres familie, afholder vi, inden jeres barn begynder i vuggestuen, en opstartssamtale.

Når jeres barn har gået i vuggestuen mellem tre og seks måneder, inviterer vi jer desuden til en samtale omhandlende jeres barns trivsel og udvikling.

Inden børnehavestart inviterer vi til en samtale omhandlende den gode overgang mellem vuggestue og børnehave. Herudover har vi mulighed for at afholde en samtale med jer efter behov.

Forældremøder og fællesarrangementer
Én gang årligt inviterer vi til forældremøde med et fast punkt på dagsordenen, som er den samlede børnegruppes læring, trivsel og udvikling.

Flere gange om året afholder vi fællesarrangementer, som er forbundet med traditioner, eksempelvis til jul. Formålet med disse er ud over hyggeligt samvær at styrke forholdet og samarbejdet mellem forældre og personale samt forældrene imellem.

Forældrebestyrelse
Vi har i Vuggestuen NOR en forældrebestyrelse, som består af ledelsen, to medarbejdere samt fem forældrerepræsentanter og to suppleanter. Valg til bestyrelsen vil finde sted kort efter vuggestuens opstart, eller når børnetallet er oppe på et passende antal.

Forældrebestyrelsens opgave er først og fremmest at deltage i processen omkring udviklingen af læreplanen samt evaluering og opfølgning.

Forældrebestyrelsen vil desuden blive inddraget i fastlæggelse og udvikling af vuggestuens pædagogiske fokus og retning, ligesom vi forventer, at forældrebestyrelsen er medansvarlig for kulturen i forældregruppen samt bidrager til forældregruppens forståelse af vuggestuens valg af strategi og daglige løsninger.

​Der vil efter konstituering være billeder af forældrebestyrelsen her på siden.

Facebook