Børnesyn

Vi er i vores værdigrundlag og daglige praksis inspireret af forsker Thomas Gitz–Johansen, som blandt andet har udgivet bogen ”Vuggestueliv” fra 2019. Thomas Gitz–Johansen har udarbejdet en liste over vuggestuebørns følelsesmæssige behov, som smukt er beskrevet i følgende 19 udsagn:

 • At nogen kan lide mig og synes, at jeg er noget særligt.
 • At omgivelserne tilpasser sig til mine særlige behov og min særlige måde at være på i verden.
 • At mine omsorgspersoner kan aflæse, hvordan det er at være indeni mig nu og gætte, hvad jeg har brug for.
 • At være tryg og at kunne blive tryg.
 • At have mennesker i nærheden, som jeg føler mig følelsesmæssigt knyttet til.
 • At blive trøstet, når jeg er ked af det.
 • At blive opmuntret, når jeg er trist.
 • At blive beroliget, når jeg er ængstelig.
 • At opleve noget spændende og stimulerende, som jeg kan blive optaget af.
 • At blive holdt om af mennesker, som jeg kender, kan lide og føler mig tryg ved.
 • At være optaget af noget spændende sammen med andre.
 • At kunne prøve grænser af og mærke grænser uden frygt for repressalier.
 • At være i et velkendt og trygt miljø.
 • At kunne begive mig ud og udforske noget ukendt, når jeg er parat til det.
 • At situationer i løbet af dagen ender godt, dvs. at jeg ender med at blive tryg og at blive gode venner.
 • At opleve et samspil med andre, som er afstemt med min egen indre stemning.
 • At de også kan sætte ord på min indre tilstand eller afspejle den i deres reaktioner.
 • At være i et trygt og relativt kravfrit miljø, hvor impulser og behov fra mit eget indre kan dukke frem og blive udtrykt.
 • At andre opdager, spejler og evt. improviserer videre på de ydre udtryk af mine indefra kommende impulser.
Facebook